RL-ROUTER, SAMLA DATA OCH SKICKA STATISTIK ÖVER GSM, GPRS ELLER ETHERNET

RL-PRIO modul för logsk radiostyrning av industrikvalitet

RL-Router är en datainsamlingsenhet som tillsammans med RL-PRIO som kan spara, behandla, tolka, prioritera och vidaresända data genom GSM/GPRS alternativt en Ethernet-anslutning.

RL-Router kan även användas till att från valfri plats justera eller konfigurera en applikation med Radiologic-styrning.

Sätt upp gräns- och börvärden och få RL-Router att automatiskt vidta åtgärder och larma maskinägaren eller användaren via t.ex. e-post eller SMS, vi kan i de flesta fall specialanpassa larmen till just ert system.

RL-PRIO modul för logsk radiostyrning av industrikvalitet

 

Vi kan tillhandahålla ett databaskluster med full redundans och all annan nödvändig infrastruktur för att samla upp data från en eller flera RL-Router.

Kontakta oss gärna för en genomgång hur ni kan använda RL-Router till er applikation.