Kontaktinformation

RadioControl SMD AB

  Kolholmevägen 4
  SE-453 50
  Lysekil
  Sweden
  Karta>>
   
  +46 523 166 10
info@radiosmd.se
www.radiosmd.se

Om RADIOLOGIC

RadioControl SMD AB:s tanke bakom Radiologic har under hela utvecklingsarbetet varit att ersätta kabeldragning för funktioner och signaler. Vi har lyssnat till slutanvändare och påbyggare och kan nu presentera en logisk intelligent radiostyrning för obegränsade manöverfunktioner, eller med övervakning där höga säkerhetskrav sätts och behov av återkoppling finns. Med Radiologic tar vi steget fullt ut och klättrar till helt andra och högre dimensioner vad gäller radiostyrning och kan idag presentera en världsunik produkt med systemlösning som vi benämner RL-TRIPLEX.

Systemet klarar att identifiera alla ingående enheter som byggs upp i en trädstruktur. Systemlösningen med Radiologic klarar även avståndsaccess ner till 1-2 meter med en säker faktor på 5 vilket då skulle betyda att slutanvändaren har ett manöversystem med en absolut död zon redan efter 5-10 meter, trots att systemet klarar räckvidder upp till 1 km per radiomodul.

Marknaden har i många år efterfrågat flexibla systemlösningar som enkelt kan förädlas med 3:e partsprodukter som t.ex. givare och sensorer eller annat som man vill kontrollera och därtill ha möjlighet att själv konfigurera sitt styrsystem för olika applikationer, RadioControl SMD kan erbjuda detta inom kort då konfigureringsverktyget nu byggs upp med bl.a. ett bibliotek fyllt med olika exempel på konfigurationer. Radiologic enheterna kan även skräddarsys helt efter applikationens behov, krav och slutanvändningsområde, "Special är standard för Radiologic!".

Radiologic ger användaren möjlighet att manövrera ett obegränsat antal IO-moduler med eller länka signaler vidare via andra IO-moduler med full tvåvägskommunikation och allt kan då kontrolleras och följas från en och samma RL-display eller handsändarkontrollen RL-RC10 med fyra st. LED eller både och.

Med RL-USB länkas er radiostyrning sömlöst ihop med ert datorsystem, fjärrdatainhämtning från en maskinpark eller produktionslina har aldrig varit enklare.

Medfinansieringen för utvecklingskostnaden för Radiologic handsändarenhet sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt del av Radiologic från Tillväxtverket som beviljat produktionsutvecklingsbidrag för 2012.