RL-USB, KNYT IHOP DIN RADIOSTYRNING OCH DATOR

Pekskärm för Radiologic industriell radiostyrning

RL-USB är en USB-dongel som kopplar ihop Radiologic med en vanlig dator, användbart för t.ex. datainsamling, programvaruuppdatering, eller när man behöver koppla ihop sin dator med sin maskin över längre avstånd och vanlig WI-FI helt enkelt inte håller måttet. Vad sägs om att förlänga ett befintligt BUS-system till att få upp till 1000 meters räckvid för styrning och övervakning från en dator? RL-USB gör det...

Logisk radiostyrning för industriellt bruk

I många applikationer är det en önskan från anläggningsägaren att kunna samla in statistik från sina olika maskiner för att kunna optimera produktionen och planera underhåll, det kan vara allt från att räkna antalet timmar en transportskruv varit igång till att veta hur många lass en dumper kört den senaste veckan. Allt detta kan lagras i en RL-PRIO, RL-RC10 eller en RL-display och det är här RL-USB kommer in i bilden, med en eller flera centrala uppsamlingsplatser vid t.ex. fordonens parkeringsplats samlas datat automatiskt in när enheten passerar inom radions räckvidd eller när operatören väljer att överlämna datat vid arbetspassets slut. Datat kan sedan processas och skickas vidare till ett produktionsstyrningsprogram eller något annat statistikverktyg.